#6 Ślad węglowy produktu i przedsiębiorstwa

Ewa Kosmala, Sustainability Director Grupy Selena

Ewa Kosmala, Sustainability Director Grupy Selena, przybliża w szczegółach istotę śladu węglowego oraz jego wpływ na branżę budowlaną.