Centrum

prasowe

Zmiany w Zarządzie

Opublikowano

Beata Pawłowska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Selena FM S.A.

Decyzja podyktowana jest przyczynami osobistymi.

Rezygnacja Beaty Pawłowskiej z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Grupy nie wpłynie na realizację podjętych do tej pory projektów deklarowanych przez Zarząd Grupy Selena oraz planowanych działań w ramach strategii 2014-2016.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

Centrum Prasowe:
Corporate Communications

  • + 48 (71) 783 82 67

ILONA GAJEWSKA
PR & COMMUNICATION EXECUTIVE MANAGER

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST