Centrum

prasowe

Selena Labs uczestnikiem warsztatów OECD w Krakowie

Opublikowano

Na międzynarodowych warsztatach z udziałem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowanych przez Komitet Biotechnologii OECD, Selena Labs – centrum badawczo-rozwojowe Grupy Selena, jednego ze światowych liderów branży chemii budowlanej i właściciela marki TYTAN – przedstawiła nowatorskie podejście do przyszłości tej gałęzi przemysłu. Głównym celem wydarzenia, w którym uczestniczą prelegenci z krajów UE oraz spoza Europy, m.in. z Kanady i Japonii, jest dyskusja na temat dostępności i wykorzystania różnych rodzajów biomasy w Polsce w kontekście wdrażania biogospodarki i stymulowania bioprzemysłu oraz potrzeb z zakresu badań i innowacji w tym obszarze.

Obecnie coraz więcej producentów w różnych obszarach przemysłu z zainteresowaniem przygląda się biotechnologicznym substancjom pochodzącym z surowców odnawialnych, takich jak: drewno, len, juta, sizal, bawełna lub włókno kokosowe, którymi można zastąpić dotychczas wykorzystywane materiały. Dlatego właśnie rynek bioaplikacji uważany jest za kierunek przyszłości wielu środowisk przemysłowych, w tym również w chemii budowlanej, w której od lat działa Selena.

„W Grupie Selena od lat opracowujemy pionierskie rozwiązania rewolucjonizujące branżę budowlaną. Wykorzystanie surowców odnawialnych to trend, którym jesteśmy bardzo zainteresowani, ponieważ Selena od początku swojej działalności wdraża rozwiązania korzystne zarówno dla klientów, jak i środowiska naturalnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu biznesowemu i wiedzy rynkowej, Selena Labs – jako pierwsza polska firma – została liderem projektu Biomotive w Programie Horyzont 2020. Projekt ten wpisuje się w tzw. megatrendy cywilizacyjne i ma na celu ograniczanie zużycia surowców na bazie ropy naftowej na rzecz surowców chemicznych pochodzenia roślinnego. Realizujemy go w konsorcjum z innymi podmiotami, a współpracujące firmy uzupełniają swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju, tworząc długotrwały sojusz przemysłowy wzmacniający konkurencyjność Unii Europejskiej. Między innymi dzięki udziałowi w takich warsztatach, jak te organizowane przez Komitet Biotechnologii OECD, Selena może dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem i popularyzować korzyści z wytwarzania biomasy oraz inwestowania w przyjazne środowisku technologie” – mówi Agata Gładysz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Grupy Selena.

Warsztaty „Building a biomass innovation ecosystem in a circular bioeconomy in Poland” organizowane są w ramach udziału Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach Grupy Roboczej ds. Biotechnologii, Nanotechnologii i Technologii Zbieżnych (OECD BNCT). Ich celem jest wymiana poglądów i dyskusje przedstawicieli różnych interesariuszy krajowych i zagranicznych, co pozwoli sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące działań służących przyspieszeniu rozwoju biogospodarki w Polsce. Dodatkowo w Krakowie omawiany jest temat przetwarzania biomasy do nowego, opartego na surowcach biologicznych surowca, przy użyciu nowoczesnych biotechnologii, a także standardy i przepisy dotyczące ich potencjału w różnych sektorach.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

Centrum Prasowe:
Corporate Communications

  • + 48 (71) 783 82 67

ILONA GAJEWSKA
PR & COMMUNICATION EXECUTIVE MANAGER

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST