Kontakt

Selena FM S.A.

Centrala Grupy Selena

ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław, Polska

NIP: 884-00-30-013
KRS: 0000292032
REGON: 890226440

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 1 141 700,00 zł (w całości wpłacony)

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu od 01.07.2022 r.

Formularz kontaktowy    Jednocześnie informujemy, że:

    • z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możesz skontaktować się drogą mailową:
      [office@selena.com] ,

    • Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora,
      a którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z
      przetwarzaniem Twoich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy
      powierzenia przetwarzania danych osobowych;

    • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
      jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;

    • przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
      przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;

    • przysługują Ci prawo do dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia danych,
      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

    • przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
      Twoje dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

    Kontakty do działów

    Centrum prasowe:

    PR & Communication Specialist

    Bartosz Solarewicz

    Relacje inwestorskie

    Dyrektor Biura Zarządu

    Magdalena Anna Iwaniec

    Centralny Dział Zakupów Grupy Selena: