Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: wyniki finansowe za 2019 rok

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN, w 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto rok do […]

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN, w 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto rok do roku o 49% i wyniósł on 39,7 mln zł. Przychody w tym okresie przekroczyły 1,3 mld zł i zwiększyły się o 8% rok do roku, a EBIT wzrósł o 22% – i wyniósł 63,6 mln zł. W 2019 roku spółka utrzymała dynamikę sprzedaży dzięki wzrostowi organicznemu, zwiększyła też rentowność brutto sprzedaży w efekcie wyższego udziału innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców.

Grupa Selena w 2019 roku kontynuowała wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej – ale także w Brazylii, Turcji i Rosji. Czynnikiem wpływającym na wyniki firmy w tym na poziom marży był większy koszt produkcji – spowodowany wzrostem płac wymuszonym sytuacją na rynku pracy oraz wyższymi cenami energii elektrycznej.

„Rok 2019 był dla Grupy Selena rokiem bardzo intensywnej pracy, a także sprzyjających wiatrów, w rezultacie czego udało się uzyskać dobre wyniki finansowe i zadowolenie klientów na ponad 100 rynkach całego świata. Osiągnięta dynamika sprzedaży była efektem wzrostu organicznego, wyższego udziału w sprzedaży innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców. Dodatkowe czynniki, które wpłynęły na wzrost zysku netto o prawie 50% w stosunku do 2018 roku to dyscyplina kosztowa oraz dobry wynik na działalności finansowej. Nie bez znaczenia były również konsekwentnie realizowane założenia biznesowe, silna struktura organizacyjna, doświadczony zarząd, wartości firmy oraz wysoka efektywność zaangażowanych pracowników. Praca całego międzynarodowego zespołu przełożyła się na wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach geograficznych i w większości grup produktowych. Głównym filarem tych dobrych wyników są efekty strategii opartej na współpracy z użytkownikiem i innowacyjnych produktach opracowanych przez zagraniczne zespoły R&D koordynowane przez Selenę Labs w Dzierżoniowie. Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach nasza dynamika jest wyższa niż wzrosty PKB czy produkcja budowlana – oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek” – podsumowuje działalność 2019 roku Grupy Selena, prezes zarządu Krzysztof Domarecki.

Rok 2020 stawia przed gospodarką światową trudne wyzwania, pandemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie branże i życie społeczeństw. Sytuacja ta wymaga szybkich decyzji i dostosowania się do nowych warunków. Aby sprawnie nią zarządzać należy przewidywać jej skutki jeszcze zanim nastąpią i przygotować odpowiednie scenariusze.

„Mając spółki w 17 krajach na całym świecie – staramy się oszacować globalnie skutki koronawirusa na działalność całej Grupy Selena. Koronawirus może mieć wpływ na branżę budowlaną w tych krajach, gdzie zastosowano tzw. pełny lockdown, który uwzględniał zamknięcie przemysłu i wstrzymanie prac na budowach. To przede wszystkim Chiny, Włochy, Hiszpania i Turcja. Przestoje te jednak nie trwały długo – już dziś widzimy powolny powrót do funkcjonowania na większości tych rynków. Pozytywny rozwój sytuacji obserwujemy w Chinach, gdzie mamy dwa zakłady produkcyjne, które na początku roku w związku z Covid-19 zostały zamknięte – obecnie działają, nie mamy zachorowań wśród pracowników, klienci składają zamówienia, odczuwamy wzrost aktywności rynku wewnętrznego, realizujemy także zamówienia eksportowe. Obserwując sytuację w Polsce sądzę, że planowane budowy w dużym stopniu są i będą realizowane, a powolny powrót do życia sprzed epidemii i otwarcie gospodarki w Państwie Środka – jest dla nas dobrym prognostykiem, że przy zachowaniu szczególnego reżimu wyjdziemy z tej sytuacji obronną ręką. Zawsze jednak naszym priorytetem będzie bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów” – mówi Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA.

Zgodnie z potrzebami użytkowników i megatrendami współczesnego świata Grupa Selena skupia coraz więcej uwagi na działaniach prośrodowiskowych oraz wspierających zrównoważony rozwój. W procesie tworzenia nowych rozwiązań ważne są dla Grupy Selena 3 aspekty: bezpieczeństwo – ludzi, którzy będą mieszkać lub pracować w danych budynkach, środowisko naturalne – w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników i mieszkańców, ale również szerzej w kontekście wpływu na środowisku – np. procesu produkcyjnego materiałów lub procesu budowy, efektywność budowy – rozumiana jako szybkość procesu powstawania.

Selena konsekwentnie wprowadza na rynek produkty, które obniżają straty ciepła w budynkach oraz poziom hałasu dobiegającego z zewnątrz, a także podwyższają komfort życia w danym mieszkaniu lub budynku. Piana Tytan Professional Energy 2020 charakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością redukując straty ciepła na obrzeżach okien do 60% – przy relatywnie niskich kosztach środowiskowych, jeśli chodzi o jej produkcję. W przypadku pianoklejów, w których Selena jest światowym liderem istotna jest szybkość i łatwość procesu budowania i klejenia ścianek działowych, płyt styropianowych czy płyt GK. Proces ten jest istotnie mniej kosztowny dla środowiska niż budowanie jakąkolwiek inną technologią. Ponadto nie ma konieczności używania wody czy prądu na budowie, co wpływa pozytywnie na środowisko i koszty inwestycji oraz komfort pracy wykonawcy. Kolejnym przykładem są rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię – zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Przykładem jest hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R®, która chroni dachy w centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych przed nadmierną absorbcją ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. Również nas zespół R&D Selena Labs angażuje się w projekty oparte na pracy z surowcami bioodtwarzalnymi w ramach programu Horyzont 2020 w projektach EENSULATE i BioMotive.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły