Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: stabilne wyniki po trzech kwartałach 2014

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – narastająco po III kwartałach 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – narastająco po III kwartałach 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 840 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku o 8 mln zł. Wynik operacyjny EBIT wyniósł 53 mln zł i wzrósł o 9 mln zł rok do roku. Zysk netto osiągnął poziom 31 mln zł, co oznacza wzrost o 6 mln zł.

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena w trzecim kwartale 2014 roku istotny wpływ miały: obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie Wschodniej oraz związane z nią duże spadki kursów walut. Wzrosty sprzedaży Selena zanotowała m.in. na rynkach: polskim, tureckim i hiszpańskim oraz na terenie obu Ameryk: w Brazylii i USA. Po trzech kwartałach marża brutto wyniosła blisko 30%, co oznacza wzrost o 1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dzięki temu Grupa poprawia sukcesywnie wynik operacyjny EBIT.

„Pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczo-politycznej w Europie Wschodniej jesteśmy zadowoleni z osiągniętych przez Selenę wyników. Spadki na rynkach wschodnich skompensowaliśmy wzrostami w innych regionach, tak, że nasza sprzedaż wzrosła o 1%. Wynik operacyjny EBIT poprawiliśmy natomiast o 9 mln zł, czyli 20% w porównaniu do ubiegłego roku. Osiągnięciu wyższego zysku netto po trzech kwartałach 2014 roku przeszkodziła pogłębiająca się dewaluacja rosyjskiego rubla i ukraińskiej hrywny. Koncentrujemy się na realizacji strategii, czyli działaniach innowacyjnych i zwiększających konkurencyjność naszych produktów. Kontynuujemy również programy optymalizacyjne i prowadzimy dalsze działania oszczędnościowe na rynkach dotkniętych konfliktem wschodnim” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Czwarty kwartał roku, zgodnie z trendami sezonowymi branży budowlanej, charakteryzuje się mniejszą sprzedażą. W nadchodzących kwartałach Selena spodziewa się jednak utrzymania rysujących się trendów wzrostowych w budownictwie.

W roku 2013 roku Selena przyjęła strategię na lata 2014 – 2016. Określa ona nową misję Grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja – „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły