Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: poprawa wyniku operacyjnego i zysku netto w 1Q 2016

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 178,7 mln zł. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie stratę netto w wysokości 6,4 mln zł, co oznacza poprawę o 1,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Ze względu na sezonową charakterystykę branży budowlanej w pierwszym kwartale Selena realizuje zwykle ok. 18% sprzedaży rocznej.

W pierwszym kwartale 2016 roku obserwowane były trendy utrzymujące się w branży chemii budowlanej od kliku kwartałów. Pozytywny wpływ na wynik Grupy miał wzrost sprzedaży – również w sektorze private label – w Unii Europejskiej oraz Amerykach. Szczególnie wyróżnia się tu Brazylia gdzie wzrost r/r był dwucyfrowy oraz rynek Półwyspu Iberyjskiego, gdzie sprzedaż wzrosła mimo wciąż trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Spadki Grupa Selena odnotowała w szczególności na rynkach wschodnich, m.in. w Rosji. W Kazachstanie, gdzie nastroje rynkowe znacznie się pogorszyły, w wyniku dalszej dewaluacji waluty lokalnej nastąpił wartościowy spadek sprzedaży wyrażonej w euro. Pierwszy kwartał 2016 roku był względnie stabilny, jeśli chodzi o kursy walut. Niekorzystny wpływ różnic kursowych miał w tym okresie mniejszy wpływ na wynik niż w ubiegłych kwartałach.

„Pierwszy kwartał to tradycyjnie najsłabszy sprzedażowo okres ze względu na sezonowość branży budowlanej. Bylibyśmy znacznie bardziej zadowoleni z osiągniętego wyniku, gdyby nie problemy z opóźnieniami w realizacji zamówień naszych klientów, których doświadczyliśmy w związku z wdrożeniem w kluczowych spółkach na terenie Polski systemu klasy ERP. Niemniej, konsekwentnie poprawiamy wyniki i realizujemy przyjętą strategię. W związku z wciąż wysoce niestabilną sytuacją na rynkach wschodnich, zgodnie z zapowiedziami, zwiększamy nasze zaangażowanie i wypracowujemy wzrosty w Europie Zachodniej i Amerykach. Wciąż pracujemy też nad innowacyjnymi, wysokomarżowymi produktami, a w nadchodzących kwartałach duże nadzieje wiążemy z nową kategorią produktów, pianoklejami oraz termorefleksyjnymi powłokami dekarskimi” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,30 zł na akcję. Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podejmą podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku. Zarząd zaproponował, żeby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 1 sierpnia 2016 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2016 roku.

Od stycznia 2016 kluczowe spółki Seleny w Polsce pracują wyłącznie w systemie ERP Microsoft Dynamics AX 2012 wspierającym zarządzanie kluczowymi procesami w Grupie. Ze względu na poziom złożoności wdrożenia, nadal trwają działania mające na celu stabilizację, poprawę wydajności i dostrajanie systemu do działalności operacyjnej Seleny. W związku z tym pierwszych efektów wdrożenia Selena spodziewa się w drugiej połowie 2016 roku. System ERP przyczyni się do wzrostu efektywności w Grupie, a tym samym efektywności kosztowej prowadzonej działalności.

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły