Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: lepszy wynik netto 2015 mimo niższej sprzedaży

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2015 roku osiągnęła narastająco przychody […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2015 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 997,9 mln zł. Pomimo spadku sprzedaży będącego wynikiem kryzysu na rynkach wschodnich, Grupa uzyskała wynik operacyjny EBIT w wysokości 58,9 mln zł, zwiększyła rentowność brutto ze sprzedaży o 2 p.p oraz poprawiła zysk netto, który wyniósł 26,8 mln zł i był o ponad 6,0 mln wyższy niż osiągnięty w 2014 roku.

W 2015 roku utrzymywały się trendy obserwowane na rynku chemii budowlanej także w 2014 roku. Pozytywne wpływy na wynik pochodzą m.in. z rynków: amerykańskiego, brazylijskiego i hiszpańskiego, gdzie Grupa zanotowała satysfakcjonujące wzrosty sprzedaży. Również Chiny należą do grupy krajów ze wzrostem sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi handlu krajowego. Spadki Selena odnotowała natomiast w Rosji i na Ukrainie. Negatywny wpływ na sytuację Grupy miały wahania kursów walut – w szczególności bardzo duża dewaluacja kazachskiego tenge, tureckiej liry oraz brazylijskiego reala. Mimo to Grupa Selena utrzymała globalnie wynik EBIT na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2014 roku, kontynuowała poprawę marży brutto ze sprzedaży i zysku netto. Na wyniki wpływ miały tradycyjnie ceny surowców. Mimo oczekiwanych przez rynek znacznych obniżek, w związku z blisko 70% spadkami cen ropy naftowej, ceny większości surowców dla chemii budowlanej spadły jedynie o kilka procent.

W roku 2015 Grupa Selena kontynuuje prace związane z poprawą rentowności. Nasza marża brutto ze sprzedaży wzrosła do poziomu 31,8%, m.in. dzięki wyższej marżowości nowych produktów wprowadzanych na rynki, skutecznej pracy centralnego działu zakupów i dostosowaniu formuł produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich parametrów technicznych. W związku z sytuacją na świecie nie ominęły nas problemy związane z wahaniem kursu walut, jednak minimalizujemy je dzięki aktywnej polityce zabezpieczeń ekspozycji walutowej, nie bez znaczenia jest tu również duża dywersyfikacja rynków zbytu.Stagnację na rynkach wschodnich kompensujemy wzrostami na innych. Będziemy koncentrować się na rozwinięciu działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach. W związku z tym kontynuujemy także wprowadzanie na rynek zaawansowanych, wysokomarżowych produktów przeznaczonych dla wymagających użytkowników właśnie na rynkach dojrzałych. Taka strategia z pewnością przełoży się na dalsze wzmacnianie pozycji Seleny na arenie międzynarodowej. Kontynuujemy też pracę nad zwiększeniem efektywności operacyjnej Grupy, do czego przyczynić się ma wdrażany właśnie system ERP” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W grudniu 2015 roku w spółkach Grupy w Polsce został uruchomiony operacyjnie wysokiej klasy system ERP– Microsoft Dynamics AX 2012 – wspierający zarządzanie kluczowymi procesami w Grupie. Ze względu na poziom złożoności wdrożenia, nadal trwają działania mające na celu stabilizację, poprawę wydajności i dostrajanie systemu do działalności operacyjnej Seleny. W związku z tym pierwszych efektów wdrożenia Selena spodziewa się w drugiej połowie 2016 roku. Jeden system ERP przyczyni się do wzrostu efektywności w Grupie, a tym samym efektywności kosztowej prowadzonej działalności.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły