Przejdź do: Centrum prasowe

Prestiżowy certyfikat dla Grupy Selena i przyjazne środowisku zaangażowanie firmy

Grupa Selena jako pierwszy w Europie producent montażowej piany poliuretanowej dołączyła do prestiżowego grona posiadaczy certyfikatu ISCC Plus. Certyfikacja potwierdza zawartość biokomponentów w produktach i obniżony o 30% ślad węglowy, co oznacza, że cała konstrukcja budowlana wykorzystująca piany jest bardziej przyjazna środowisku. To kolejny krok na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Grupy i potwierdzenie jej zaangażowania na rzecz naszej planety.

Selena uzyskała dla swoich produktów – pian poliuretanowych – renomowany, międzynarodowy certyfikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus. Tym samym została pierwszym w Europie producentem montażowych pian poliuretanowych z takim wyróżnieniem.

ISCC Plus to kluczowy atest dla naszych produktów, ale także ważny dokument dla naszej firmy. Potwierdza on, że w naszym produkcie użyty jest surowiec ze zmniejszonym śladem węglowym wcielonym. Dostarczamy produkty zrównoważone, przybliżając się w ten sposób do budownictwa zeroemisyjnego. Umacnia to znacząco naszą pozycję jako producenta, stawia nas w czołówce firm wiarygodnych, dbających o środowisko, a w przyszłości pozwoli na poszerzenie rynku odbiorcówmówi Jarosław Tomala, Global Sustainability Manager Grupy Selena.

Jarosław Tomala, Global Sustainability Manager Grupy Selena

Wizja zrównoważonego rozwoju Grupy Selena

Certyfikacja ISCC Plus dla Seleny wpisuje się szeroko w wizję zrównoważonego rozwoju Grupy. Koncepcja ta, zaprezentowana na początku 2023 roku, opiera się na 5 filarach: zrównoważonym budownictwie (nazwa obszaru: Investors), odpowiedzialnym przywództwie (Finance), dobrobycie społecznym (Employees), ergonomii pracy (End Users) i redukcji śladu środowiskowego (Climate) – w skrócie IFEEC. Określenie kluczowych obszarów IFEEC to jednocześnie deklaracja Seleny co do prowadzenia odpowiedzialnych działań wobec interesariuszy firmy – kontrahentów, klientów i pracowników, a także lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Tym samym zrównoważony rozwój stał się priorytetem polityki biznesowej firmy.

Działania firmy odgrywają znaczną rolę we wdrażaniu Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ i osiąganiu jej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zmniejszenie śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynika z koncepcji opisanej w ramach działań w zakresie IFEEC. Całościowa analiza cyklu życia LCA produktów Grupy Selena pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe.

Produkty przyjazne środowisku

Grupa Selena nie tylko poddaje swoje produkty międzynarodowej certyfikacji i licznym testom, ale jednocześnie opracowuje własne, poprawiające efektywność energetyczną rozwiązania. W laboratoriach przedsiębiorstwa powstają autorskie receptury, które z czasem trafiają na rynek. Takim przykładem jest przełomowa piana Low-Ex Green o unikalnym składzie z udziałem BIOSELENOLS® – czyli 100% biopochodnego poliesteru. Produkt ten stanowi odpowiedź na wyzwania związane z dekarbonizacją budownictwa do 2050 roku. Odnosząc się do celu Unii Europejskiej związanego z dekarbonizacją, nie można pominąć innych innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań Seleny. Ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 na poziomie operacyjnego śladu węglowego nawet o 30% umożliwia system Tytan WINS (w niektórych krajach jako Quilosa WINS). Z kolei pianokleje zmniejszają zużycie wody i prądu, a wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka COOL-R® odbija promieniowanie słoneczne i obniża temperaturę dachu nawet o 70%.

Przyjazne środowisku rozwiązania Seleny to między innymi pianokleje, które znacząco pomagają zredukować ślad węglowy w trakcie transportu, ale również wpływają na mniejsze zużycie wody i energii elektrycznej w trakcie samej budowy. Dodatkowo, od 2022 rozpoczęliśmy wprowadzanie na rynek produktów opartych na surowcach pochodzących ze źródeł odnawialnych, w tym surowce bio – takie surowce produkowane są w naszych zakładach lub pozyskiwane od naszych dostawców i certyfikowane właśnie przez ISCC Plus, co pokazuje, że zapewniamy zrównoważony łańcuch dostaw. Kolejnym aspektem są wszystkie działania odpowiadające za zwiększenie wykorzystania materiałów z recyclingu w naszych opakowaniachmówi Michał Specjalski, dyrektor Dywizji Windows & Doors w Grupie Selena.

Michał Specjalski, dyrektor Dywizji Windows & Doors w Grupie Selena

ESG częścią DNA firmy

ESG nie jest już tylko modą czy globalnym trendem, ale stanowi filar, o który opierają swoje działania przedsiębiorstwa. Grupa Selena nie tylko tworzy rozwiązania, które bezpośrednio nawiązują do wskaźników środowiskowych.Także aktywnie uczestniczy w pracach podmiotów zaangażowanych w zrównoważony rozwój. Od 2021 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) oraz rumuńskiego Romania Green Building Council. Od sierpnia 2022 roku należy także do Polskiego Stowarzyszenia ESG, które zrzesza liderów zrównoważonej transformacji. W Radzie Innowatorów Stowarzyszenia ESG zasiada Ewa Kosmala, globalny dyrektor ds. sustainability Grupy Selena. Z kolei Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena, w roli ambasadora dołączył do rozpoczętego w grudniu 2020 r. projektu #BuildingLife. Projekt realizowany jest z inicjatywy World Green Building Council i ma na celu wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Firma jest doceniana za swoją zieloną działalność. W 2022 r. w konkursie Innowator ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG Grupa Selena została wyróżniona w dwóch kategoriach: „Wizjoner Polskiego Stowarzyszenia ESG” jako lider wśród polskich firm w zakresie ESG oraz za innowacyjność w zakresie produkcji polioli w ramach projektu „Selenols”.

Materiały do pobrania

Informacja prasowa
Pobierz

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły