Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: wyniki finansowe po III kwartałach 2020 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – na koniec trzeciego kwartału 2020 […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – na koniec trzeciego kwartału 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,04 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6 proc. r/r, pomimo ograniczeń w działalności gospodarczej kontrahentów, spowodowanych przez pandemię. Po trzech kwartałach br. zysk netto Grupy wyniósł 75,7 mln zł, a wygenerowany przez nią zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 110,2 mln zł i był wyższy o 71,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Pomimo trwającej obecnie pandemii koronawirusa, w pierwszych trzech kwartałach br. Grupa Selena zanotowała dobre wyniki finansowe. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy w omawianym okresie osiągnął poziom 358,8 mln zł i był o 44 mln zł większy niż w poprzednim okresie. Wynik ten spowodowany był m.in. utrzymującym się spadkiem cen surowców i materiałów produkcyjnych na rynku. Poprawie uległa także rentowność brutto sprzedaży, która wyniosła 34,6 proc. – czyli o 3,4 p.p. więcej niż przed rokiem – i była skutkiem stałego zwiększania udziału w ofercie produktów innowacyjnych o wyższej marży oraz optymalizacji receptur wybranych rozwiązań.

„Załamanie gospodarcze, z którym mamy do czynienia w 2020 roku ma charakter pewnego szoku, zarówno podażowego jak i popytowego, ale gospodarki europejskie i azjatyckie są w fazie odbicia. Na tym tle Selena, działająca w branży materiałów budowlanych, w nieco innej perspektywie czasowej zostanie dotknięta skutkami kryzysu, ponieważ w dalszym ciągu są kontynuowane inwestycje z poprzednich lat. W skali europejskiej możemy spodziewać się spadku popytu w latach 2021-2022 ze względu na spadek nowych inwestycji. Niemniej jednak po III kwartałach nasze wyniki finansowe w dalszym ciągu kształtują się dobrze. Na rynkach europejskich wypracowaliśmy 65% przychodów, a wzrosty w stosunku do poprzedniego okresu odnotowaliśmy również na rynkach Europy Wschodniej i Azji.
Obecnie głównym wyzwaniem, przed którym stoją liderzy Seleny jest utrzymanie relacji z naszymi klientami w dobie pandemii m.in. poprzez nowe kanały dotarcia (online) oraz dedykowaną ofertę produktową, która pomoże im przetrwać okres spowolnienia. Wprowadziliśmy na rynek nową serię produktów – FAST & PRO, które w znaczący sposób przyspieszają pracę na budowie, co pomaga w odrobieniu potencjalnych zaległości. Produkty te zmieniają również tradycyjny model pracy na szybszy, prostszy i bardziej nowoczesny. Od początku działalności stawialiśmy na produkty innowacyjne dostosowane do oczekiwań wykonawców na ponad 100 rynkach, w tym roku inwestujemy w szybkość aplikacji, bezpieczeństwo oraz rozwiązania proekologiczne (w tym również oparte na surowcach odnawialnych)”
 – mówi Krzysztof Domarecki, Prezes Grupy Selena.

„W tym roku przeprowadziliśmy pierwszą globalną kampanię 360 ̊ FAST & PRO z dedykowanymi landing page’ami, konkursami, webinarami z fachowcami i próbkami, które mogli przetestować nasi klienci. Dobrze zintegrowane działania w różnych kanałach prowadzone na naszych kluczowych rynkach – przyniosły oczekiwane rezultaty. Już teraz wyniki kampanii są naprawdę zadowalające. Przeszkoliliśmy tysiące wykonawców online. Prowadzimy zoptymalizowane działania marketingowe pod względem kosztowym, gdzie zakładamy dobry zwrot z inwestycji. Rezultaty tych działań pozwalają nam wysnuć wniosek, że sektor budowlany uważany za dość tradycyjną gałąź przemysłu – w obliczu zmieniających się trendów oraz pandemii – również się zmienia i coraz częściej naszego klienta można znaleźć w sieci. Cieszy mnie także fakt, że nasze interdyscyplinarne i międzynarodowe zespoły efektywnie przeniosły pracę do świata online, o czym świadczą wyniki finansowe Grupy Selena! Koleżanki i Koledzy – świetna robota – dziękuję!” – mówi Christian Doelle, Wiceprezes ds. Marketingu w Grupie Selena.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku prace badawczo-rozwojowe w Selenie Labs (dział R&D Grupy Selena) związane były z rozwojem grupy produktowej wysokorefleksyjnej hydroizolacyjnej powłoki dekarskiej COOL-R®, chemii poliuretanów, silikonów oraz hybryd akrylowo-poliuretanowych. Selena Labs kontynuowała również prace nad produktami opartymi na surowcach ze źródeł bioodtwarzalnych (w tym w ramach programu Horyzont 2020, projekty EENSULATE oraz BioMotive), które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Oferta opracowana w ramach projektów będzie odpowiadać na potrzeby inwestorów i użytkowników, m.in. w obszarze wymagania LEED, BREEAM, ECO-LABEL i carbon footprint, a wypracowane rozwiązania wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu Seleny. Corocznym celem Grupy Selena jest wdrożenie na rynek co najmniej kilkunastu nowych rozwiązań produktowych, wypracowanych przy współpracy zespołów dywizyjnych wraz z użytkownikiem.

Mimo prognozowanego spowolnienia gospodarczego spółka nie wyklucza możliwości nowych przejęć i akwizycji. Budżet M&A Grupy Selena to 100 milionów euro, do alokowania w takich segmentach jak: hydroizolacja, wykańczanie wnętrz, dachy oraz okna i drzwi. Spółka szczególnie zainteresowana jest rozwojem na rynkach europejskich: w krajach niemieckojęzycznych, we Francji, Włoszech, Beneluksie, Hiszpanii oraz Turcji. Jak mówi Krzysztof Domarecki: „Nowe przejęcia – nie są kwestią wyceny, ale kwestią gotowości firm do łączenia się i racjonalnej oceny skutków pandemii dla firm w perspektywie 3-5 lat. Z tego powodu wiele procesów M&A w Europie jest spowolnionych. Mamy nadzieję, że w latach 2021-2022 procesy te zostaną uruchomione”.

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły