Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: najwyższe historycznie przychody ze sprzedaży w 2017 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w 2017 roku osiągnęła najwyższe historycznie skonsolidowane […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w 2017 roku osiągnęła najwyższe historycznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,18 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% rok do roku. Zyk netto wyniósł 6,8 mln zł, natomiast EBIT 43,4 mln zł. W całym 2017 roku EBITDA wyniosła 69,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o niemal 17%. Wzrost sprzedaży został zrealizowany mimo trudnej sytuacji na rynku surowców, która dotknęła całą branżę chemii budowlanej.

Spółka zwiększyła sprzedaż na większości kluczowych rynków, m.in.: w Chinach (+98%), Turcji (+29%), Rosji (+23%), Kazachstanie (+15%), Hiszpanii (+12%), Polsce (+12%) czy USA (+7%). Dzięki dywersyfikacji rynków zbytu oraz optymalizacji procesów i receptur produktów Grupa Selena odnotowała wzrost sprzedaży do poziomu 1,18 mld zł (+16% r/r). Pomimo bardzo negatywnych czynników zewnętrznych – sytuacji na rynku surowców – Grupa zrealizowała masę marży wyższą niż rok temu oraz osiągnęła wyższy o 26 mln zł niż w ubiegłym roku wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Jest to efekt wprowadzonych programów porządkujących działalność operacyjną Grupy oraz zwiększających dyscyplinę w zakresie polityki kredytu kupieckiego. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto miał wynik na działalności finansowej, w tym z wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 24,7 mln zł, z czego jedynie 8% stanowią zrealizowane różnice kursowe.

„Ponadrynkowy wzrost przychodów Grupy – pomimo nieco niższej rentowności brutto – został osiągnięty m.in. dzięki dywersyfikacji rynków zbytu oraz właściwej realizacji sprzedaży. Jest to tym bardziej istotne, że rok 2017 upłynął pod znakiem kryzysu na rynku surowców. Mieliśmy do czynienia z bezprecedensową i najwyższą od 15 lat podwyżką cen surowców. Możliwość negocjacji cen surowców była ograniczona, a niektóre z nich mimo wcześniej zakontraktowanych ilości były niedostępne. Selena zdołała częściowo kompensować tę sytuację poprzez wyższą sprzedaż wysokomarżowych produktów. Zanotowany wzrost sprzedaży to także efekt kontynuacji wdrażania i sprzedaży takich kluczowych dla Grupy produktów jak rodzina pianoklejów FOAM ADHESIVES (FOAD). W tym roku inwestowaliśmy w rozbudowę sieci dystrybucyjnej i koncentrowaliśmy się na integracji z Grupą Selena włoskiej spółki Uniflex oraz prężnie działającego chińskiego joint venture” – mówi Marcin Macewicz, p.o. Prezesa Zarządu Selena FM SA.

Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku:

 Utworzenie chińskiej spółki joint venture – na mocy umowy zawartej między Selena Nantong Building Materials Co. Ltd a firmą Shanghai Haozheng Construction Engineering Co. Ltd – jej zadaniem jest dystrybucja i sprzedaż na terenie Chin pian, silikonów oraz klejów montażowych pod markami Grupy Selena i chińskimi markami należącymi do Partnera.

• Przejęcie udziałów większościowych we włoskiej spółce Uniflex – które pozwala na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz na wzmocnienie pozycji w Europie Zachodniej w segmencie produktów akrylowych.

• Inwestycje w dział R&D i dalszy rozwój kluczowych dla Grupy, innowacyjnych produktów – FOAM ADHESIVE (FOAD). Prace działu R&D, prowadzone m.in. w konsorcjum z innymi podmiotami w ramach projektów unijnych Programu Horyzont 2020, oprócz udoskonalania istniejących receptur, skupiają się także na poszukiwaniu nowych receptur i formuł dla zapewnienia optymalizacji kosztowej naszych produktów. W 2017 roku jednym z projektów inwestycyjnych w obszarze R&D było rozpoczęcie budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny.

• Jubileusz 25-lecia spółki – w ubiegłym roku Grupa Selena wraz z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi świętowała w Polsce i za granicą 25 lat istnienia na rynku. Podczas zagranicznych wydarzeń m.in. w Rosji, Rumunii, Włoszech, Ukrainie, Turcji i Kazachstanie o raz dwóch gali w Polsce spółka podsumowywała dotychczasowe osiągnięcia, prezentowała plany rozwoju oraz nagrodziła pracowników z najdłuższym stażem. Wydarzenia te były również okazją do budowania relacji i networkingu z klientami i partnerami spółki oraz z lokalnymi mediami.

• Grupa Selena brała aktywny udział w wystawie EXPO 2017 oraz Forum Polsko-Kazachstańskim w Astanie. Jednym z ważniejszych wydarzeń medialnych tamtego okresu była wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w zakładzie produkcyjnym Selena Insulations w SEZ „Astana – nowe miasto”, podkreślająca wagę międzynarodowej współpracy Grupy Selena i relacji polsko-kazachstańskich.

„Działania integracyjne i optymalizacyjne, inwestycje w dział R&D i wzmocnienie ścisłego kierownictwa Seleny złożyły się na wynik osiągnięty w 2017 roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rok 2018 będzie równie wymagający. Należy pamiętać, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z utrzymującą się sytuacją na rynku surowców i próbą przeniesienia cen na rynek w sposób akceptowalny dla klientów. Zauważamy również tendencję do „wypłaszczania” sezonu budowlanego – zaniku znaczących różnic między niskim a wysokim sezonem w branży – wobec której chcemy się odpowiednio przygotować. Przed nami też dalsze prace prorozwojowe związane ze zwiększaniem zasięgów naszych nowych produktów i wzrostem sprzedaży w Europie Zachodniej . Jestem przekonany, że Selena ze swoim 25-letnim doświadczeniem i znajomością rynku, wspierana wiedzą ekspercką ścisłego kierownictwa i pracowników oraz odpowiednimi produktami będzie w stanie w elastyczny sposób odpowiedzieć na wyzwania 2018 roku – dodaje Marcin Macewicz.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły