Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: najwyższa w historii sprzedaż w I kwartale

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w I kwartale 2018 roku osiągnęła najwyższe w historii […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w I kwartale 2018 roku osiągnęła najwyższe w historii przychody ze sprzedaży w wysokości 248 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 13% r/r. Po raz pierwszy Grupa uzyskała również w I kwartale dodatni wynik EBIT, który wynosi 738 tys. zł. Na wypracowanie tych rezultatów miały wpływ przede wszystkim efekty działań optymalizacyjnych oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej, a także zauważalny od pewnego czasu trend wypłaszczenia sezonowości w budownictwie, związany z łagodnymi zimami, które sprzyjają wydłużeniu prac budowlanych.

Rok 2018 rozpoczął się bardzo dobrze dla Grupy Selena. Był to sprzyjający okres zarówno z perspektywy branży budowlanej jak i szeroko rozumianej koniunktury gospodarczej na większości rynków, na których funkcjonuje Grupa Selena. Po pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, Spółka prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe w porównaniu do 2017 roku. Grupa Selena w omawianym okresie zaprezentowała wzrost sprzedaży w wysokości 13% rok do roku, a największe wzrosty odnotowaliśmy na takich rynkach jak: Turcja (46%), USA (+37%), Chiny (35%), Hiszpania (19%) oraz Kazachstan (+10%). Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynku surowców, Grupa Selena po pierwszym kwartale 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny. Przyczyniła się do tego zarówno wyższa sprzedaż jak i optymalizacja w obszarze kosztów operacyjnych w relacji do osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Rentowności brutto sprzedaży po pierwszym kwartale była niższa o 1,7 p.p. rok do roku (28,9% vs 30,6%), co było efektem wzrostu cen surowców, głównie do produkcji pian i uszczelniaczy. Dzięki zwiększeniu udziału produktów wysokomarżowych w portfolio Seleny oraz projektom optymalizacyjnym, Grupa w dużym stopniu zneutralizowała efekt wyższych kosztów surowcowych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży osiągniętych w pierwszym kwartale. Odnotowaliśmy historycznie najwyższą sprzedaż oraz najlepszy wynik operacyjny na poziomie EBIT. Jesteśmy świadomi, że jest to sukces, któremu sprzyjała dobra koniunktura jak również obserwowane spłaszczenie trendu sezonowości w budownictwie. Wynika to z możliwości jakie dają nowe technologie, zmian klimatycznych jak i z ograniczenia w dostępności wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej. Sygnały, które odbieramy z rynku, między innymi od naszych partnerów biznesowych czy konkurentów, wskazują, że tak dobra koniunktura może nie utrzymać się w kolejnych okresach.” – tłumaczy Marcin Macewicz, p.o. Prezesa Grupy Selena.

W dalszym ciągu cała branża chemii budowlanej ma do czynienia z trudną sytuacją na rynku surowców. Obecnie ceny kluczowych grup surowców są wysokie. Cena surowca PMDI do produkcji pian, ustabilizowała się na relatywnie wysokim poziomie i nie wykazuje tendencji wzrostowej. Podaż surowców do produkcji silikonów jest ograniczona, występują problemy z dostępnością, a co za tym idzie wzrostem ich cen. Ze względu na rosnące notowania ropy naftowej i dolara amerykańskiego, a także inwestycje drogowe, należy spodziewać się wzrostu cen asfaltu. W pozostałych grupach surowcowych prognozuje się względną stabilność cen.

W związku ze zbliżającym się terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Grupy zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2017 w kwocie 6,85 mln zł tj. 30 gr na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 16 lipca 2018 roku.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły