Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: 580 mln przychodów w pierwszym półroczu 2018

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7% r/r. Zysk netto wyniósł niemal 11 mln zł – wzrost o 16 mln zł r/r – a EBIT 18,7 mln zł i wzrósł rok do roku o 8,8%. Na osiągnięte w H1 2018 wyniki finansowe miała wpływ przede wszystkim stabilny wzrost sprzedaży, kontynuacja poprawy dyscypliny kosztowej w całej Grupie oraz zmniejszenie salda z tytułu różnic kursowych.

II kwartał zamykający pierwsze półrocze 2018 to kontynuacja trendu utrzymującego się od początku roku. Osiągniętym wynikom Grupy sprzyja ogólnie dobra koniunktura w branży budowalnej. Według danych GUS dotyczących budownictwa mieszkaniowego w I połowie 2018 roku oddano do użytku o 6,3% więcej mieszkań, a produkcja budowlano-montażowa była o 24% wyższa niż w analogicznym okresie rok temu. Z drugiej strony branża budowlana odczuwa deficyty kadrowe, obniżające dynamikę rozwoju całego sektora budowlanego. Nie bez znaczenia są także zawirowania na arenie międzynarodowej, które mają przełożenie na wyniki finansowe m.in. na kursy walut.

Pomimo powyższych czynników makroekonomicznych – Selena odnotowała systematyczny wzrost sprzedaży udziału produktów wysokomarżowych, co pozytywnie wpłynęło na wynik w I półroczu. Największy i najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży miał miejsce na rynkach rozwiniętych, m.in. w Hiszpanii (20%), USA (18%), a także na Ukrainie (14%), gdzie w 2018 zainwestowano w rozwój sprzedaży.

„Grupa Selena zakończyła I półrocze 2018 roku z dobrymi wynikami finansowymi. W tym okresie mieliśmy do czynienia z wciąż wysokimi cenami większości surowców i wahaniami kursów walut. Z uwagą przyglądamy się tym rynkom, na których sytuacja nie jest stabilna. Obserwując zmiany kursów walut na rynkach w Rosji i Turcji podejmujemy odpowiednio szybkie decyzje, aby zneutralizować ich wpływ na wyniki Grupy. Staramy się kompensować sytuacje na trudniejszych rynkach, np. brazylijskim, działaniami wykorzystującymi sprzyjającą koniunkturę w rejonie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie utrzymujemy wysoką dynamikę sprzedaży. Z kolei na rynku polskim szczególnie niepokoi nas fakt braków kadrowych, co w zauważalny sposób zaczyna wpływać na potencjał polskiego budownictwa. Odnosząc się do powyższych przykładów, Grupa Selena w II półroczu w maksymalny sposób chce wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą na pozostałych rynkach, równoważąc potencjalne czynniki in minus dla spółki. Obecnie prognozujemy, że bilans na koniec roku zamkniemy z pozytywnym wynikiem” – mówi Marcin Macewicz, prezes Grupy Selena.

Chociaż w branży obserwuje się dobry popyt na produkty chemii budowlanej, czynnikiem negatywnie wpływającym na biznes są utrzymujące się w dalszym ciągu wysokie ceny surowców – zwłaszcza tych do produkcji uszczelniaczy, pap i bitumów. Konsekwencją tej sytuacji może być opóźnienie w akceptacji tych podwyżek przez użytkowników.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły