Przejdź do: Centrum prasowe

Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy Selena po trzech kwartałach 2022 roku

Jacek Michalak - Prezes Grupy Selena 2023

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku. Wobec niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, trudności na rynkach surowców oraz w łańcuchach dostaw Grupa Selena z powodzeniem kontynuowała strategię elastycznego reagowania. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. r/r. Grupa wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc . oraz zysk netto większy o 34,3 proc., w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.

Minione trzy kwartały 2022 roku to trudny czas dla świata, całego biznesu i branży budowalnej. Duże zachwiania w łańcuchach dostaw, niepewność na rynkach surowców, wzrost inflacji i jej wpływ na rynek budowalny, potęgowane są od samego początku roku silnym napięciem politycznym. Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow. Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań – obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów podkreśla Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Grupa Selena obserwuje globalny spadek popytu i sprzedaży pod względem ilościowym, stąd przewiduje też dalsze utrzymanie presji zarówno w kwestii marż, jak i wolumenów sprzedaży. Grupa koncentruje działania na rynkach zachodnich i z tego rejonu przewiduje poprawę wyników sprzedaży.

Koncentracja na Europie Zachodniej i  USA, gdzie przekierowaliśmy naszą podaż z rynków wschodnich przynosi już teraz pozytywne efekty. Chcemy prowadzić biznes w bezpiecznych obszarach i dlatego w perspektywie najbliższych okresów będzie to nasz główny kierunek strategiczny. Nadal aktywnie szukamy celów akwizycyjnych. Oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem ważne jest dla nas także zdobycie rozpoznawalnej marki oraz dostępu do rynkuwskazuje Jacek Michalak.

Segment Unii Europejskiej wypracował po trzecim kwartale 2022 roku 62 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Selena, w tym 33 proc. udział z rynku polskiego. Grupa Selena nie wyklucza zmian w strukturze przychodów w przyszłości. Podkreśla także niesłabnące zaangażowanie w rodzimą ekspansję – m.in. poprzez poprawę w dziedzinie dystrybucji oraz kontynuację programów szkoleniowych dla wykonawców.

Zdaniem prezesa Grupy Selena z uwagi na wzrastające koszty energii oraz znikome szanse na obniżenie ich w niedalekiej przyszłości, istotnym elementem dla całej branży w najbliższych okresach będzie trend termomodernizacji.

Zwroty z inwestycji w termomodernizację przy tak wysokich kosztach energii stają się bardziej atrakcyjne – coraz więcej firm, instytucji czy indywidulanych inwestorów decyduje się na ten krok. Przewidujemy, że zainteresowanie inwestycjami tego typu będzie trwało nawet kilka lat, zatem spokojnie możemy mówić w tym przypadku o megatrendzie. Warto podkreślić, że nie dotyczy on tylko Europy, chociaż faktycznie w tej części świata będzie najbardziej zaawansowany. Termomodernizacja zyskuje na znaczeniu także w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszędzie tam, gdzie energia będzie drożała inwestowanie w termomodernizację będzie w zasadzie jedyną alternatywną. Głęboka renowacja budynków pozwalająca na zmniejszenie zużycia energii to ważny element wdrażanej polityki oszczędzania zasobów energetycznych w całej Unii Europejskiej, procesy te będą wspierane ze środków unijnych, jak również z własnych, krajowych źródeł – dodaje Jacek Michalak.  

Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.
Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena

Grupa Selena od wielu lat mocno wspiera zrównoważone budownictwo w kilku ważnych aspektach, m.in. poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska i użytkowników, ale także podnoszących efektywność energetyczną budynków. – Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system WINS – innowacyjny standard montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym aż o 30 proc. dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek (na początek w Polsce) system dociepleń ETICS Thermo Pro Tytan Professional, z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. Oprócz skutecznych i łatwych w aplikacji produktów sygnowanych marką Selena, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowychwymienia Ewa Kosmala,dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły