Centrum

prasowe

Zapytanie ofertowe – wybór audytora

Opublikowano

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Selena FM. Jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy na lata 2021 – 2023 w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z załączonym zakresem.

Oferta w języku polskim powinna być dostarczona do dnia 15 grudnia 2020 roku, co najmniej w wersji elektronicznej na adres: monika.szczot@selena.com.

Informujemy jednocześnie, że będzie istniała możliwość spotkania online w okresie od 30 listopada do 11 grudnia 2020 roku. Selena FM S.A. zastrzega sobie prawo wyboru spotkania z wybranymi podmiotami, spełniającymi kryteria doświadczenia opisane w pkt I zapytania ofertowego.

Selena FM S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub jej części.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Moniki Szczot na adres e-mail: monika.szczot@selena.com lub telefonicznie pod numerem +48 882 359 285.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST