Informacje prasowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Publikacja raportu rocznego za 2021 rok

Publikacja rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2022 roku

Publikacja rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I półrocze 2022 roku

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST