Centrum

prasowe

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

Opublikowano

Sylwia Sysko-Romańczuk dołączyła do składu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

20 kwietnia 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Sylwii Sysko-Romańczuk. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są dostępne na: www.selena.com/pl/grupa-selena/organizacja/#rada-nadzorcza

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST