Centrum

prasowe

Selena: wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015

Opublikowano

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 458,5 mln zł, co oznacza spadek o blisko 9% rok do roku. Wynik netto wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza wzrost o 2,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014. Spółka zanotowała również wzrost marży z poziomu 29,4% do 30,5%. 

Spółka odnotowała wzrost sprzedaży m.in. w Kazachstanie, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Spadki sprzedaży zanotowano głównie na rynkach wschodnich – w Rosji i na Ukrainie – oraz w Polsce. Należy podkreślić, że rozkład sprzedaży w 2014 roku na rynku polskim charakteryzował się ponadprzeciętną wartością w pierwszym półroczu. Selena zanotowała zmianę struktury przychodów w poszczególnych segmentach geograficznych. Udział sprzedaży w krajach Unii Europejskiej, poza Polską, w porównaniu do całości sprzedaży wzrósł do 23%.

Selena koncentruje swoje działania na wprowadzaniu na rynek nowych produktów, co przekłada się od kilku lat na systematyczne zwiększenie marży. Marża zanotowana po pierwszym półroczu 2015 wyniosła 30,5%. W nadchodzących kwartałach spółka oczekuje utrzymania tego trendu.

„W warunkach obecnej pogarszającej się sytuacji gospodarczej i wahań walut na rynkach wschodzących, koncentrujemy się na wprowadzaniu nowych produktów, które zapewnią nam utrzymanie atrakcyjnych marż. Jednocześnie, innowacyjne portfolio produktowe umożliwi nam zwiększenie sprzedaży na rynkach dojrzałych, charakteryzujących się większą stabilnością” – powiedział  Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST