Centrum

prasowe

Selena: wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku

Opublikowano

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 503 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o ponad 17 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy w analizowanym okresie, który wyniósł blisko 15 mln zł, zwiększył się w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o ponad 6 mln zł. Grupa zanotowała wzrost rentowności sprzedaży brutto do poziomu 29,4% wobec 28,7% rok wcześniej.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Selena w pierwszym półroczu duży wpływ miały kursy walut oraz sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie Wschodniej, która przyczyniła się do odnotowanych w regionie słabszych wyników sprzedaży. Natomiast wzrosty sprzedaży Selena odnotowała m.in. w: Turcji, Hiszpanii, Polsce, Brazylii i USA. Grupa Selena systematycznie poprawia wynik operacyjny, co jest widoczne we wzroście procentowym marży brutto do poziomu 29,4% w porównaniu do 28,7% w pierwszym półroczu 2013 roku. Wynik netto w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 3,3 mln w 2013 roku. Na osiągnięty wynik wpływ miała przede wszystkim gwałtowna przecena walut Rosji, Ukrainy i Kazachstanu w stosunku do euro, która nastąpiła w pierwszym kwartale. W drugim kwartale tego roku Grupa odnotowała dodatnie różnice kursowe, które częściowo zrekompensowały straty z początku roku.

„Pomimo trudnej sytuacji gospodarczo-politycznej na wschodzie Europy, uważamy wyniki osiągnięte przez Selenę za satysfakcjonujące. Spadek wpływów ze sprzedaży w Europie Wschodniej równoważymy wzrostem w innych krajach. W drugim kwartale odrobiliśmy stratę z początku roku i zanotowaliśmy wynik netto o ponad 17 mln zł lepszy w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy roku 2014. Sprzedaż ogółem wzrosła o 3,6%, a EBIT poprawił się o 6 mln zł rok do roku. Kontynuujemy programy oszczędnościowe na rynkach wschodnich i skupiamy się na realizacji naszej strategii opartej m.in. na zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności produktów Grupy Selena. Jednocześnie, w perspektywie kolejnych kwartałów liczymy się z trudną sytuacją w krajach wschodnioeuropejskich oraz obserwowanym od drugiego kwartału spowolnieniem na rynkach rozwiniętych” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W roku 2013 roku Selena przyjęła strategię na lata 2014 – 2016. Określa ona nową misję Grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja – „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

Grupa Selena – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z 9 czerwca 2014 roku – 14 lipca 2014 wypłaciła dywidendę za rok 2013. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosiła 6,39 mln zł, co daje 0,28 zł na akcję.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST