Centrum

prasowe

Selena stawia na rozwój mocy produkcyjnych

Opublikowano

Grupa Selena – holding spółek prowadzących produkcję i dystrybucję chemii budowlanej na całym świecie – zakończyła rozbudowę kompleksu produkcyjnego klejów i uszczelniaczy Libra. Inwestycja w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zwiększenie powierzchni magazynowej pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu o 40%. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 11 mln zł.

Nowoczesny kompleks produkcyjny Libra to jedna z dwóch spółek Grupy Selena, zajmujących się wyrobem wysokiej jakości produktów klejących i uszczelniających. Inwestycja w rozbudowę kompleksu jest odpowiedzią na przewidywany w najbliższych latach – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwijających się – rosnący popyt na asortyment tego segmentu. Już w 2010 roku Libra wykorzystała prawie 90% swoich mocy produkcyjnych. Koniecznym było więc dostosowanie mocy produkcyjnych do stale rosnących potrzeb rynkowych oraz zapewnienie wyższej konkurencyjności produkcji. Ponadto, powstała również nowoczesna hala magazynowa wysokiego składowania, co zapewniło optymalizację procesów logistycznych.

Wobec przewidywanego wzrostu produkcji i sprzedaży zakładu w latach 2011–2014 zwiększenie mocy wytwórczych kompleksu Libra stało się naturalną koniecznością. W celu umacniania pozycji na rynku konsekwentnie inwestujemy w innowacje i w rozwój oferty asortymentowej. Jednocześnie, pracujemy nad polepszeniem efektywności m.in. poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM.

Inwestycja w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne zakładu Libra obejmowała zakup reaktora do produkcji mas uszczelniających i klejów (wraz z automatycznym systemem doważania surowców oraz zbiornikami na surowce) oraz trzech automatycznych linii do konfekcjonowania wraz z systemem pakującym i drukarkami.

Budowa nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni 5000m² umożliwiła zwiększenie miejsc paletowych z 2500 do ok. 7000. Hala została wyposażona w regały wysokiego składowania i specjalistyczne wózki elektryczne sterowane wiązką indukcyjną. Zarządzanie magazynem odbywać się będzie docelowo poprzez zintegrowany system informatyczny.

Selena kontynuuje procesy usprawniania struktur Grupy. W szczególności, pełnej integracji nowych podmiotów oraz doprowadzenia ich do zakładanej rentowności. Po latach rozwoju organicznego oraz szeregu ostatnich akwizycji Grupa koncentruje się na konsolidacji swoich biznesów i uzyskaniu efektów synergii w ramach istniejącej organizacji.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

Centrum Prasowe:
Corporate Communications

  • + 48 (71) 783 82 67

ILONA GAJEWSKA
PR & COMMUNICATION EXECUTIVE MANAGER

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST