Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne walne zgromadzenie – 14 czerwca 2018r.

Zwyczajne walne zgromadzenie – 14 czerwca 2018r.