Relacje

inwestorskie

Dokumenty spółki

Statut

pdf icon Pobierz

Statut Selena FM S.A.

Przestrzeganie Ładu Korporacyjnego

pdf icon Pobierz

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

pdf icon Pobierz

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.

pdf icon Pobierz

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. (za lata 2019 – 2020)

REGULAMINY

pdf icon Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

pdf icon Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

pdf icon Pobierz

Regulamin Zarządu Selena FM S.A.

DOKUMENTY KOMITETU AUDYTU

pdf icon Pobierz

Polityka świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską na rzecz Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena

pdf icon Pobierz

Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena