Relacje

inwestorskie

Dokumenty spółki

Statut

pdf icon Pobierz

Statut Selena FM S.A.

Przestrzeganie Ładu Korporacyjnego

pdf icon Pobierz

Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

pdf icon Pobierz

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.

pdf icon Pobierz

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. (za lata 2019 – 2020)

pdf icon Pobierz

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za 2021 rok

REGULAMINY

pdf icon Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

pdf icon Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

pdf icon Pobierz

Regulamin Zarządu Selena FM S.A.

DOKUMENTY KOMITETU AUDYTU

pdf icon Pobierz

Polityka świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską na rzecz Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena

pdf icon Pobierz

Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

pdf icon Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Selena FM S.A. za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

pdf icon Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Selena S.A. za rok podatkowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

pdf icon Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Selena FM S.A. za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020