Centrum

prasowe

Prospekt Selena FM SA zatwierdzony

Opublikowano

Selena FM SA – spółka kierująca działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale – uzyskała w dniu dzisiejszym decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Wartość oferty wyniesie do 200 mln zł, z czego spółka zamierza zaoferować 80% dla inwestorów instytucjonalnych, a 20% dla inwestorów indywidualnych.

Od 16 lat konsekwentnie budujemy silną, międzynarodową grupę działającą w segmencie chemii budowlanej. W kluczowych grupach produktów – pianach poliuretanowych i uszczelniaczach – zajmujemy w Polsce pozycję lidera. Z sukcesem prowadzimy sprzedaż zagraniczną, która stanowi obecnie ponad 65% przychodów Grupy Selena. Nasze produkty są sprzedawane na ponad 50 rynkach zagranicznych. Obecnie posiadamy własne spółki zależne w 15 krajach oraz 9 zakładów produkcyjnych: 4 fabryki w Polsce, a także we Włoszech, w Brazylii, Korei, Chinach oraz ostatnio uruchomioną w USA. Nasza strategia zakłada dalszą ekspansję na świecie i zwiększanie mocy produkcyjnych. Te atuty, w połączeniu z wysoką jakością produktów, która jest podstawowym źródłem naszej przewagi konkurencyjnej na wielu rynkach, sprawiają, że Grupa Selena ma bardzo duży potencjał wzrostu i powinna być atrakcyjnym celem dla inwestorów” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Oferującymi akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki – Krzysztof Domarecki, który posiada 99,23% akcji.

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34% wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2% w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Centrum prasowe

Kontakt - Grupa Selena

Centrum Prasowe:
Corporate Communications

  • + 48 (71) 783 82 67

ILONA GAJEWSKA
PR & COMMUNICATION EXECUTIVE MANAGER

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST