Marki

i produkty

Instalacje

DO ZROBIENIA:

POLECANE PRODUKTY:

Wypełnianie szczelin, pęknięć, luk wokół rur i przepustów przy zwiększonych wymogach wodoodporności

Piana instalacyjna WOD KAN

Ognioodporne uszczelnianie przepustów

Pianka Poliuretanowa Fire Block
Pistoletowa Pianka Poluuretanowa Fire Block

Klejenie połączeń rurowych

Klej montażowy do twardego PVC

Uszczelnianie połączeń w izolacji przewodów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Taśma aluminiowa PP

Uszczelnianie połączeń przewodów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Taśma aluminiowa PP