Grupa

Selena

Rada nadzorcza

Andrzej Krämer

Andrzej Krämer

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Strategii i Innowacji. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej i manager wyższego szczebla z trzydziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży, operacjach i ogólnym zarządzaniu, obejmującym szeroki zakres rynków w branży grzewczej i sanitarnej. Chief Commercial Officer w Logstor A/S z siedzibą w Danii.

Read more
Dr Borysław Czyżak

Dr Borysław Czyżak

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Członek Komitetu Strategii i Innowacji.

Doktor nauk fizycznych. Konsultant i partner w międzynarodowych firmach doradztwa strategicznego i organizacyjnego. Ekspert specjalizujący się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr.

Read more
Mariusz Warych

Mariusz Warych

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu.

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z dyplomem w zakresie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. Posiada dyplom CIA oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze audytu i zarządzania ryzykiem. Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu.

Read more
Czesław Domarecki

Czesław Domarecki

Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Strategii i Innowacji.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezes spółki Elis Consulting Sp. z o.o. oraz Junior Stock Market Analyst w Opti TFI.

Read more
Łukasz Dziekan

Łukasz Dziekan

Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Strategii i Innowacji. Członek Komitetu Audytu.

Absolwent Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka stosowana. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, analityk danych sztucznej inteligencji i machine learning. Związany z Grupą Allegro.

Read more
Paweł Wyrzykowski

Paweł Wyrzykowski

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Członek Komitetu Audytu.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły SGH. Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży bankowej, meblarskiej i metalurgicznej. Niezależny doradca gospodarczy.

Read more

Zarząd spółki

Jacek Michalak

Jacek Michalak

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Finanse i Bankowość. Posiada niemal 30-letnie doświadczenie w obszarze finansów, w tym ponad 20-letnie na stanowiskach managerskich.

Read more
Sławomir Majchrowski

Sławomir Majchrowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada niemal 25-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i marketingu, w tym niemal 15-letnie na stanowiskach managerskich.

Read more
Dr Roman Dziuba

Dr Roman Dziuba

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwent Institute for Manufacturing, University of Cambridge oraz doktor nauk Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w operacjach produkcyjnych na stanowiskach managerskich.

Read more
Andrzej Zygadło

Andrzej Zygadło

Członek Zarządu ds. Personalnych

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadania niemal 25-letnie doświadczenie w obszarze HR, w tym niemal 20-letnie na stanowiskach managerskich.

Read more
Krzysztof Ościłowicz

Krzysztof Ościłowicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe i SGH na kierunku finanse i bankowość. Posiada 18-letnie doświadczenie w obszarze finansów, w tym 13-letnie na stanowiskach managerskich.

Read more