Informacje prasowe

Grupa Selena: kolejny kwartał wzrostu zysku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – narastająco po trzech kwartałach 2018 roku zanotowała wzrost we wszystkich najważniejszych pozycjach rachunku wyników. Selena osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości…

Grupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obejmując nową rolę – Elżbieta Korczyńska będzie odpowiadać za…

SELENA SA Ambasadorem Sportowej Polski 2018

Selena SA, spółka z Grupy Selena – jednego z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciela marki TYTAN – została uhonorowana tytułem Ambasadora Sportowej Polski 2018. Spółka aktywnie wspiera program „Budujemy Sportową Polskę”, jako partner inwestycji, który…

Grupa Selena: 580 mln przychodów w pierwszym półroczu 2018

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 7% r/r. Zysk netto…

Kontakt - Grupa Selena

BARTOSZ SOLAREWICZ
PR & COMMUNICATION SPECIALIST