Press center

Selena Group has started production of TYTAN HEALTH hand sanitizer gel

Selena Group has started production of TYTAN HEALTH hand sanitizer gel. The first batch of the product will be donated free of charge to hospitals in Lower Silesia, the region where the company has its…

Grupa Selena: Przyłbice dla szpitali – inicjatywa pracowników

Pracownik Grupy Selena rozpoczął produkcję przyłbic oraz masek z wymiennym filtrem i bezpłatnie przekazuje je szpitalom. Wszystkie materiały do wykonania przyłbic oraz drukarki 3D pozyskał w ramach własnej inicjatywy. Bieżąca partia obejmie 10.000 przyłbic – planowane jest rozszerzenie…

Letter to Customers – Selena Group – COVID-19

Dear Customers, Selena Group is closely monitoring the situation connected with the development of coronavirus in the world, and in particular in the areas where Selena’s companies and factories are located. We keep track of…

Leadership during the time of epidemic -Three key decisions affecting Poles’ health and the economy

Three key decisions affecting Poles’ health and the economy According to the best business training in leadership, in difficult times the quality of leaders and the efficiency of their organizations are the critical success factors….