Press center

Krzysztof Domarecki w składzie nowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2024

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał nową Radę Uczelni. W skład Rady Uniwersytetu powołał Krzysztofa Domareckiego, prezesa zarządu Grupy Selena (globalnego producenta chemii budowlanej) oraz absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Czteroletnia kadencja Rady rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku. Rada…

Selena Group: financial results after the three quarters of 2020

Selena Group, one of the leading manufacturers and distributors of construction chemicals and the owner of the TYTAN PROFESSIONAL brand, at the end of Q3 2020 posted sales of PLN 1.04 billion, which is an increase of 2.6% year-on-year despite pandemic-related limitations in the business of its counterparties. After the three quarters of this year, the Group’s net profit amounted to PLN 75.7 million, and operating profit (EBIT) reached PLN 110.2 million, up 71.1% compared to the same period of the previous year.

Zapytanie ofertowe – wybór audytora

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Selena FM. Jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy na lata 2021 – 2023 w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z załączonym zakresem. Oferta w języku…

Selena Group named the Solid Employer

Selena, the owner of the Tytan brand and the global producer and distributor of construction chemicals, has been awarded with the Solid Employer 2020 title. This is the 18th edition of the competition that awards…